Kampanjanalys

Om Kampanjanalys

Kampanjanalys är ett webbaserat verktyg för alla aktörer inom dagligvaruhandeln. Här finns information om de butiks- och kedjekampanjer som görs varje vecka i ca 3 100 av Sveriges dagligvarubutiker. Samtliga kedjor är med.

I flera år har Matpriskollen samlat in dagligvaruhandelns erbjudanden i oadresserad direktreklam. Utgångspunken är de ca 200 000 priserbjudanden som konsumenterna exponeras för varje vecka och den information om t.ex köpvillkor, ursprung och innehåll som gäller.

Informationen i Kampanjanalys innehåller detaljerad marknadsinformation som aldrig tidigare varit möjlig att få fram. Informationen läses av manuellt och matas in i en databas, som för konsumenterna blir läsbar i mobil eller dator och kallas Matpriskollen. Matpriskollen har snabbt blivit en av Sveriges mest använda och uppskattade nyttotjänster.

Användarna av Matpriskollen är 75% kvinnor och ca 70% är mellan 25-54 år. Den geografiska spridningen är rikstäckande. Genom att Matpriskollens inköpslista är avancerad och direkt kopplad till butikernas erbjudanden, kan vi se vilka erbjudanden som faktiskt konsumenterna gillade bäst och som gav högst köpintention, dvs lades till inköpslistan.

Kampanjanalys är därför att ovärderligt hjälpmedel i beslutsprocesser om t.ex prissättning och kampanjplanering. Kampanjanalys går att använda på lokal nivå för en handlare, eller på riksnivå för leverantörer och kedjor.

I databasen finns alla erbjudanden listade efter vecka, varumärke, kategori, pris mm. Informationen går enkelt att bryta på det sätt som leverantörer, handlare eller kedjor vill se den.

Verktyget har ett webbgränssnitt, vilket gör det enkelt att koppla upp sig när som helst och var som helst. Användarna har egna login och lösenord, för säker användning.

Kampanjanalys/Matpriskollen 0346-82210